Fides

Meer informatie over Fides kunt u vinden op www.fidesnoord.nl

Wij maken op school gebruik van de volgende symbolen:

Ballon

De ballon zetten we in om kinderen te leren wat zelfvertrouwen is en het belang van een goede houding en uitstraling te laten zien en te leren. 

Domino

Waar mensen bij elkaar zijn hebben we te maken met groepsprocessen en kan de domino vallen. Met de domino kun je kinderen goed het verschik laten zien tussen een proces starten, meedoen of eruit stappen.

Sleutelbos.

We zouden een probleem kunnen zien als een gesloten deur. Om de deur te openen heb je een passende sleutel nodig. Als je een bos vol sleutels hebt en je weet niet welke de goede is, dan zit er niets anders op dan te proberen, net zo lang tot je de goede hebt. Je begint met de ‘grote sleutel’, ik geloof in mezelf! Daarna probeer je de andere sleutels.

100%

 In de natuur is er niets voor niets. Ik ook niet, want ik ben deel van die natuur… dus ben ik goed zoals ik ben… gewoon… omdat ik er ben!

Oke-ojee gedachte

Ons gedrag wordt erg bepaald door wat we denken. Maar wat denken we en waaróm denken we zo? Denken we wel gezond? Met de ‘ojee’ en ‘oké’ gedachte proberen we duidelijk te maken hoe je een positievere omgang kunt verkrijgen met jezelf en de ander. 

Rugzak

De rugzak zet je in om kinderen duidelijk te maken dat je eigen gedrag en dat van anderen ergens vandaan komt. Je leert ermee naar jezelf te kijken en naar de ander. Anders gezegd: je leert wat je bij jezelf kunt zoeken, wat jouw aandeel is, en wat je bij de ander kunt laten, waar jij geen direct aandeel in hebt. Je leert je rugzak leeg te maken!

Matroesjka

Van pijnlijke momenten en moeilijke situaties kunnen we veel leren. Maar is het nodig om me alles aan te trekken wat me overkomt? Wij denken van niet. Welke dingen moeten me diep van binnen raken, wil ik er iets mee doen, wil ik er iets van leren? Welke dingen moeten me juist niet diep van binnen raken wil ik er iets mee kunnen?