Leerlingenraad

Vier leerlingen uit groep 5 tot en met 8 vertegenwoordigen de leerlingen van CBS Betrouwen in de leerlingenraad. Eén keer per twee maanden is er overleg met de directeur. De kinderen gaan na dit overleg bij alle klassen langs om verslag te doen van de besproken punten.

Er is in januari 2017 een nieuwe leerlingenraad gekozen. Willemijn, Nienke, Arjan en Hieke zitten nu in de leerlingenraad.

op hun eerste vergaderingen met meester Pieter hebben ze het gehad over ideeën voor het plein, de fietsenstalling, de wc's van de meisjes en over waarom onze school een leuke school is. Er zijn aardige meesters en juffen, de kinderen mogen meepraten en -denken in de leerlingenraad, je kunt veel doen op het schoolplein...

In april 2017 zijn de volgende besproken: Sommige kinderen geven aan dat er weinig leesboeken zijn, de leerlingenraad vindt de twee biebkasten voldoende. Hier staan 800 boeken in. Wanneer je ziet dat er wordt geplaagd zo snel mogelijk naar de leerkracht gaan of de pleinwacht. Samen met meester Pieter hebben ze een gesprek gehad over pesten. Meester Pieter vraagt de pleinwachten om meer rond te lopen. Er zaten heel veel briefjes in de ideeënbus en op veel stonden dingen die in de klas kunnen worden besproken. De leerlingenraad gaat dit aan de kinderen uitleggen.

 

Jente, Pietrik, Riemy en Marrit zijn de nieuwe leerlingen in de leerlingenraad per september 2016

foto van CBS Betrouwen Bakkeveen.

Wij hebben het gehad over het eten in de klas, het beter opletten dat de wc's schoon blijven, over leuke veranderingen voor het plein, over meer tijd voor Engels in de bovenbouw, over kindgesprekken (meester Pieter heeft zelfs een interview voor zijn onderzoek met de 4 kinderen van de leerlingenraad gehouden), over pesten, over nieuwe krukken voor groep 5/6.

Jente vertegenwoordigt de leerlingen van de leerlingenraad op de vergaderingen over het project Gezondheid.

Hun wens is om samen met de leerlingenraad leuke dingen te bedenken voor school. Wij hebben het samen gehad over het project gezondheid. Dit organiseren wij o.a. samen met de Oanrin van 8 - 12 mei 2017. Ideeën vanuit de leerlingenraad zijn: meer water drinken i.p.v. drankjes met suiker, meer planten op school en het schoolplein en meer gymlessen. Jente gaat namens de leerlingenraad naar de vergadering op vrijdagmiddag 30 september en zal deze punten meenemen.

Ook hebben wij het gehad over het continurooster. De leerlingenraad vindt een half uut pauze tussen de middag voldoende en ook het eten gaat goed in hun klassen.

Ze vinden dat de kinderen de wc's te vies maken, dit is jammer en ongezond. Ze gaan hier in de klassen over spreken.

Leerlingen raad 2015

In september 2015 zijn Anco, Ester, Nienke en Jarne gekozen in de leerlingenraad.

 In september en november 2015 is er vergaderd met meester Pieter. Wij hebben het gehad over het continuerooster, het opknappen van het plein, Fides en pesten, de wc's, de pauzes, netjes houden van het plein, de fietsenrekken en de hal.

In januari 2016 zijn er nieuwe leden gekozen in de leerlingenraad: Carmen en Gabiër uit groep 7/8 en Lennert en Pietrik uit groep 5/6. In de vergadering van februari 2016 is  o.a. besproken:

de sneeuwbalregels, het voetbal in de pannakooi, indeling van de hal, het niet bellen om kwart over 2, de opbergvakken in de leerlingentafels en ideeën t.a.v. het plein.

In april is er gesproken over het plein. Er worden nieuwe schaakstukken aangeschaft en ook krijgt groep 5 / 6 de bal waar ze om gevraagd hebben. er werd gesproken over de kapstokken en het gebruik van de fietsenrekken. De leerlingenraad gaat met de fietsenwacht bespreken dat de fietsen netter in de rekken moeten. Het voetbal in de pannakooi is besproken en voetballen op het plein mag niet. Ook worden de [pleinregels opnieuw bekeken en met de klassen besproken. het plein is geverfd en het idee van de leerlingenraad om een brandweerstang en meer verstopplekjes wordt ook voor elkaar gemaakt deze week.

Begin juni was al weer de laatste leerlingenraad van dit schooljaar. Er is geproken over de nieuwe dingen op het plein, de leerlingen zijn blij met de veranderingen. en er is de vraag om nieuwe leesboeken te bestellen. Veel leerlingen hadden de vraag in de ideeënbus gedaan of de hal wel rose geverfd mag worden. Meester Pieter denkt hier nog even heel diep over na. ook is de enquête over het continurooster besproken. De leerlingen uit de leerlingenraad geven aan dat er in groep 5 tot en met 8 voldoende tijd is voor de lunch.