Leerlingenraad

leerlingenraad 2017 / 2018

Vier leerlingen uit groep 5 tot en met 8 vertegenwoordigen de leerlingen van CBS Betrouwen in de leerlingenraad. Eén keer per twee maanden is er overleg met de directeur. De kinderen gaan na dit overleg bij alle klassen langs om verslag te doen van de besproken punten.

In januari 2018 zijn vier nieuwe leerlingen gekozen: Elise en Ditmer uit groep 5/6 en Arjan en Pietrik uit groep 7/8.

foto van CBS Betrouwen Bakkeveen.

Op 5 februari 2018 is met meester Pieter gesproken over het project duurzaamheid. Arjan kwam met het goede idee om afval op school beter te scheiden. De leerlingraad vindt bij het onderwerp pesten en ruzies dat dit best goed gaat op school. In groep 7 / 8 is er veel humor onder elkaar. Ook is in de pannakooi de sfeer dit jaar goed. Voor de NL doet dag op 10 maart geven ze als tip het klimtouw vervangen en naar de schommel kijken die maakt geluiden bij het schommelen. Groep 7/8 zou wel meer taken willen doen ook op het plein. Ze stellen dit aan meester Gert voor.

In april 2018 kwam de leerlingenraad met het leuke idee om weer een bankje rondom de boom op het plein te maken. Meester Pieter vraagt dit bij het bestuur.

Op 4 juni 2018 hebben wij het over pesten en de schoolregels gehad. De sfeer is goed op school vinden de leerlingen van de leerlingenraad. Wel zouden ze meer willen samenwerken. Dit stellen ze de leerkrachten voor. Ook willen ze in de bovenbouw Engels leesboeken. Meester Pieter gaat hier naar kijken.

12 september 2017 zijn er verkiezingen geweest in groep 5 t/m 8. De volgende vier leerlingen zijn gekozen: Jesse (gr 5), Dylan (gr 6),  Roan (gr 7) en Hieke (gr 8).

Jesse vindt het spannend om in de leerlingraad te zitten, Dylan vindt het leuk om met meester over dingen van school te praten, Roan dacht: 'Yes', want hij voelt zich nu ook een beetje machtig omdat hij voor de andere leerlingen met meester Pieter mag praten en voor Hieke is het niet de eerste keer. Zij legt de andere drie leden ook precies uit wat een leerlingenraad is.

Wij hebben het gehad over de regels in de klas en dat ze in groep 5/6 en groep 7/8 deze regels hebben ondertekend.

Ze vinden het ook belangrijk dat ze het in de klas hebben over het pestprotocol en de symbolen van Fides. Ze noemen als voorbeeld van pesten dat je steeds met een andere naam wordt genoemd dan jouw eigen naam.

Ook vindt de leerlingenraad dat je beter op elkaars spullen moet letten. Wanneer iemand iets vergeet op het plein, dan kan een ander kind dat bij de gevonden voorwerpen leggen. 

Er wordt gesproken over de aankoop van nieuwe boeken. Er zit in de ideeënbus de vraag of school alle boeken van "Het leven van een loser' wil kopen. Meester Pieter stelt voor dat ze met juf Miranda van de bibliotheek overleggen of zij een keer meer boeken hiervan wil meenemen.