Groep 3 en 4

Wie zijn wij?

 Wij zijn groep 3 en 4 van cbs Betrouwen.

juf Marit geeft de hele week les. op woensdag splitsen wij de groep en geeft meester Geert les aan groep 4.

Elke maandagochtend hebben we met alle groepen weekopening in het speellokaal We zingen dan bijbelse liedjes die we geleerd hebben, we bidden en we luisteren naar een verhaal wat bij de methode Kind op maandag hoort.

In onze eigen klas en vertellen we op maandag wat we allemaal hebben meegemaakt in het weekend.

We hebben de volgende vakken: rekenen, taal, schrijven, spelling, Blink wereldverkenning, muziek, verkeer, natuur, begrijpend lezen, technisch lezen, gym en Frysk. Twee keer in de week gaan we naar het gymlokaal. Dit op dinsdagmiddag en donderdagochtend.

We kijken ook naar schooltv: Huisje boompje beestje.

Op donderdagmiddag zijn we creatief bezig en twee keer per jaar, met een periode van 6 weken, hebben we op die middag creamiddag. Dat vinden we allemaal erg leuk om te doen. Het programma wisselt per keer. Dit zijn een aantal dingen die we zoal hebben gedaan met de creamiddag: djembé, koken, drama, naaien, schilderen, muziek, techniek, werken met papier, kaarten maken, armbanden maken, beeldhouwen en dansen.

We zullen vast nog wel iets toe te voegen hebben maar we hopen dat u hiermee een aardig beeld van ons heeft gekregen.

Groetjes van groep 3 en 4.