Hoogbegaafd

De zorg voor leerlingen is op Betrouwen een normale zaak. Kinderen met leer- en/of gedragsproblemen proberen we een veilig dak te bieden. De verantwoordelijkheid voor die opvallende leerlingen ligt bij het gehele schoolteam. De interne begeleider is, samen met de groepsleerkracht, verantwoordelijk voor de uitvoering. Zij beschikt over pedagogische en didactische kennis om gerichte observaties te doen, onderzoeken uit te voeren, handelingsplannen op te stellen en  deze uit te voeren. Het nascholingsbeleid is er op gericht de IB-ers kwalitatief op peil te houden.

Speciale voorzieningen voor hoogbegaafden

Ook hoogbegaafde leerlingen proberen we de juiste begeleiding te geven. Extra begeleiding vindt plaats op het gebied van de leerstof en indien nodig ook bij eventuele gedragsproblematiek.

PLUSGROEP

Het kan voorkomen dat voor bepaalde (hoog)-begaafde kinderen ondanks alle inspanningen (het hele scala van signalering, toetsen, handelingsplannen, meervoudige intelligentie, levelwerk e.d) toch een aanvullende aanpak nodig is.
Per jaar bekijken wij welke en of er kinderen in aanmerking komen voor levelwerk en of wij een Plusgroep gaan samenstellen.