Bestuur / mr / oudercommissie

Schoolvereniging

Onze school gaat uit van de vereniging voor (protestants) christelijk basisonderwijs. Iedereen die deze christelijke grondslag wil en kan onderschrijven en medeverantwoordelijkheid wil dragen voor de wijze waarop aan het christelijk onderwijs inhoud wordt gegeven, kan lid worden van de vereniging.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt gekozen uit en door de leden. De bestuursleden zijn: Antoinette Bos (voorzitter), Bauke Jeninga (secretaris) en Gosse Kooi (lid). Willem Jongsma bestuursdirecteur van het VCSO is interim penningmeester. De directeur Pieter Nauta heeft een adviserende rol. Aan het eind van elk schooljaar doet het bestuur verslag aan haar leden. Het bestuur houdt zich o.a. bezig metpersoneelsbeleid, financieel beleid en kwaliteit van het onderwijs.

Klik hier om het bestuurlijk jaarverslag in te zien.

De inspectie heeft in april / mei 2017 onze school bezocht in het kader van het vierjaarlijks bestuursonderzoek.

Klik hier om het inspectierapport te lezen.

 

MR

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. Afhankelijk van de onderwerpen heeft de MR recht om advies te geven aan het bestuur. Korrie van Manen en Aafke Herder zitten namens het team. Als vertegenwoordigers van de ouders zitten Koen van Hees (voorzitter) en Tim Offringa in de mr.

MR regelement

Klik hier voor het Jaarverslag 2018 2019 van de mr

Oudercommissie

Wil je wat meer betrokkenheid bij je kind op school? Vind je het leuk om activiteiten mee te helpen organiseren? Kom dan bij de oudercommissie! Wat doet de oudercommissie? Met behulp van de ouderbijdrage organiseren we, meestal in samenwerking met school, activiteiten op school die net iets extra's toevoegen: denk aan kerst- en paasontbijt, sinterklaasfeest, kerstfeest, kleuterfeest en incidentele spontane activiteiten zoals schaatsen en acties voor goede doelen. Ook bieden we ondersteuning bij bijvoorbeeld de organisatie van de avondvierdaagse en de feestelijke ouderavond. Twee leden regelen alles wat met verkeer te maken heeft, zoals de klaarovers. Momenteel bestaat de oudercommissie uit 8 personen (7 ouders en vanuit school 1 leerkracht: Maaike van der Schaaf). We verwelkomen graag nieuwe leden want vele handen maken licht werk! Omdat iedereen het natuurlijk altijd al druk genoeg heeft, is het prettig de taken te kunnen verdelen. Wil je meer weten, neem dan met één van ons contact op. De oudercommissie: Miriam Algra (voorzitter), Wietske de Jong, Kristian Broekhuizen, Haye de Jong, Anieta Polman, Lenie Palsma en Anneke van Wijk.

Klik hier voor het jaarverslag 2017 van de oudercommissie