Nieuws

Onderzoek kwaliteit van het onderwijs

8 september 2011
 

Aan: ouders, leden van ouderraden, MR-leden, schoolbesturen PO, VO en MBO

 

Geachte heer, mevrouw,

 

In opdracht van de NTR voert de Radboud Universiteit Nijmegen een onderzoek uit naar de kwaliteit van het onderwijs onder ouders, leerlingen en deelnemers. De resultaten vormen de input voor een onderwijsdebat dat de NTR op 3 oktober van 20.30 uur tot 22.00 uur op Nederland 2 uitzendt.


Avond van het Onderwijs

Tijdens de Avond van het Onderwijs (anderhalf uur live televisie) geven prof. dr. Micha de Winter, prof. dr. Kees van der Wolf en prof. dr. Rob Martens hun visie op de resultaten van het onderzoek.

 

Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de communicatie tussen ouders, leerlingen en school.


Wat vragen we van u?

Zou u ouders, leerlingen (uitgezonderd primair onderwijs) en deelnemers van uw school opmerkzaam willen maken om mee te doen aan het onderzoek, bijvoorbeeld via de website van de school, de ouderraad, de leerlingenraad en de MR? U zou het ook kunnen delen via e-mail, Twitter, Facebook of Linkedin.
 

Hieronder treft u de internetlinks waarmee u de vragenlijsten kunt openen. Op deze sites vindt u ook meer informatie over het onderzoek. Onder de respondenten verloten we kaarten voor het bijwonen van de live uitzending.    

 

De link naar de vragenlijst voor ouders:

 

http://its.netq.nl/nq.cfm?q=9c1a2c53-eb31-f02e-5 4cc-f2f43f2532ac
 

De link naar de vragenlijst voor leerlingen:

 

http://its.netq.nl/nq.cfm?q=d15e19df-e996-7d98- 5768-844aef9be332

 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

 

Met vriendelijke groet,

 

dr. Frederik Smit

ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt

Radboud Universiteit Nijmegen

Expertisecentrum@its.ru.nl

 

 

8 september 2011