Nieuws

Uitleg klaaroveren

16 september 2011
 

Op vrijdag 9 september zou de buurtagent uitleg geven over het klaaroveren. Door een spoedgeval kon de agent helaas niet aanwezig zijn. De uitleg vindt nu op vrijdag 23 september plaats. Dit is voor de leerlingen van groep 7 en 8 van cbs Betrouwen en obs de Oanrin.

Ook de klaarover-hulpouders willen wij hierbij van harte uitnodigen om de uitleg bij te wonen.
Het vindt plaats om 8.30 uur in het klaslokaal van groep 7/8 van obs de Oanrin.

16 september 2011