Nieuws

Onderwijsstaking

23 februari 2012
 

Staking 6 maart

Op 6 maart vindt in de Amsterdam Arena een stakingsmanifestatie plaats tegen de bezuinigingen op Passend Onderwijs, georganiseerd door de onderwijsvakbonden. De besturen van alle VCSO-scholen in Opsterland steunen dit stakingsmiddel NIET, net als de PO-raad, de VO-raad en de Besturenraad. Wij begrijpen de zorgen van de vakbonden over de invoering van Passend Onderwijs en de daarbij opgelegde bezuiniging, maar wij zijn van mening dat een staking niet het juiste middel is om die zorgen te uiten.

Eerder stuurde de Besturenraad, waar wij als school bij zijn aangesloten, een brief aan de Vaste Kamercommissie over passend onderwijs. Daarin vroegen zij onder meer aandacht voor: een geleidelijke invoering, meer ruimte voor het vormen van landelijke samenwerkingsverbanden, behoud financiering leerlingenvervoer, vrijheid van keuze voor ondersteuningsprofiel, behoud denominatief speciaal onderwijs, geschillenbeslechting door bestaande commissies.

Ook heeft de Besturenraad de pogingen ondersteund om het extra geld voor prestatiebeloning in te zetten om de korting op passend onderwijs te verminderen.

Bovenstaande betekent dat op dinsdag 6 maart gewoon onderwijs wordt gegeven op cbs Betrouwen.

23 februari 2012