Nieuws

Lekker Fit Fryslân

22 maart 2012
 

"Lekker Fit Fryslân"

"Lekker Fit" is een lesprogramma voor alle groepen in het basisonderwijs.

Van 10 april t/m 26 april gaan wij op school extra aandacht besteden aan bewegen, voeding en een gezonde leefstijl. Er worden verschillende (sport)activiteiten georganiseerd.

Wat houdt het programma "Lekker fit Fryslân" in?:

  • Acht lessen "Lekker Fit"voor groep 1 t/m 8 in de thema's: voeding, bewegen en gezonde keuzes
  • Voedingsles door een diëtiste in groep 5/6
  • Twee bewegingslessen door een vakdocent voor groep 3/4
  • "Scoren voor Gezondheid" met sc Heerenveen voor groep 7/8. Zie onderstaande foto's
  • Sportkennismakingscursussen bij lokale sportaanbieders voor groep 4 t/ m 6
  • Ondersteuning door een projectleider

    Error getting or parsing XML document.
    Doc:The Picasa API is deprecated. See https://developers.google.com/picasa-web/ for more details and the migration guide.

 

22 maart 2012