Nieuws

Paasviering

4 april 2012
 

Paasviering in Betrouwen.

Op woensdagochtend 4 april hebben wij samen met ouders en andere belangstellenden een prachtige paasviering gehad onder leiding van drie leerlingen uit groep acht. Alle groepen hadden een eigen aandeel in deze viering. Met elkaar hebben wij mooie paasliedjes gezongen en er waren muzikale optredens.

Na afloop deelde groep 3/4 nog een mooie bloem uit.

Error getting or parsing XML document.
Doc:The Picasa API is deprecated. See https://developers.google.com/picasa-web/ for more details and the migration guide.

4 april 2012