Nieuws

infoavond

26 september 2012

 

Informatieavond.

 

Op dinsdagavond 25 september hebben we onze jaarlijkse informatieavond gehouden.

Tussen 18.30 uur en 19.30 uur waren de ouders sámen met hun kind(eren)van harte welkom op school.  De ouders konden samen met de kinderen vrij de klas inlopen om alles te bekijken: de boeken, de schriften, de plekken waar gewerkt wordt en alle andere dingen die voor de kinderen van belang  waren om te laten zien.

Natuurlijk waren ook alle leerkrachten die avond aanwezig om vragen te beantwoorden.

Het was ook deze keer weer een grote opkomst!

Error getting or parsing XML document.
Doc:The Picasa API is deprecated. See https://developers.google.com/picasa-web/ for more details and the migration guide.

26 september 2012