Nieuws

Hoera! Wij zijn een groene school!!

22 januari 2009

De Inspectie van het Onderwijs voert dit schooljaar steekproefsgewijs een landelijk onderzoek uit.

Wij hebben op 2 en 3 juni inspectiebezoek gehad! Inmiddels hebben wij zijn oordeel binnen; cbs Betrouwen is een GROENE school!

Dat vonden we wel een goede reden om het hele team op een GROENE taart te trakteren en alle leerlingen op een GROEN ijsje.

In maart hebben bestuur en directie een informatiemiddag van de inspectie bijgewoond.
Er werd uitleg gegeven over het gewijzigde inspectietoezicht.
Nieuw is:

  • De inspectie wil meer verantwoording bij het bestuur leggen.
  • De school krijgt een kleur: groen, oranje of rood.


Groene school:
Goede resultaten, goede ontwikkeling, weinig of geen risico's.
Voorlopig geen inspectiebezoeken nodig. De school ontwikkelt zich heel goed.

Oranje school:
Vraagtekens bij de resultaten, er moet nog wel wat gedaan worden.
Over twee jaar moet de school qua werkwijze, management en kwaliteit op niveau zijn, anders wordt het een rode school.

Rode school:

Zwakke resultaten, er moet nog heel wat gebeuren, veel risico.
De school komt onder curatele: elke twee maanden een verbeterplan insturen, elke twee maanden een controle of de afspraken worden uitgevoerd en nageleefd.
Tot aan het moment dat de resultaten weer goed zijn.

22 januari 2009