Nieuws

Uitnodiging monumentherdenking

26 maart 2013

 

Uitnodiging                                                   10 april 1945

 

De schoolleiding van c.b.s. "Betrouwen" en o.b.s. "de Oanrin"

en alle kinderen, die meedoen aan de actie "Adopteer een monument",

hebben de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de kranslegging

bij het herdenkingsmonument "Verzetstrijders" te Allardsoog.

 

Deze zal worden gedaan door de leerlingen

van de groep 7 en 8 van beide scholen.

 

De plechtigheid zal plaatsvinden op

woensdag 10 april om 11.15 uur bij het monument.

Er is gelegenheid om het woord te voeren indien u dat wenst.

 

Na afloop is er gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie

in obs De Oanrin, Mjûmsterwei   8 te Bakkeveen.

 

Voorafgaande aan deze plechtigheid zal er door mevrouw

Trienke Postma aan de leerlingen worden verteld wat zij

zich als kind herinnert aan de oorlog.

 

Voor nadere informatie kunt u bellen met

Janka de Haan, c.b.s. Betrouwen, tel.nr.: 0516-541463

Anky Kerkstra, obs De Oanrin, tel.nr.: 0516-541777

 

26 maart 2013