Nieuws

Pesten en Fides

9 april 2013

Pesten en Fides

Op Betrouwen streven we naar een prettige, rustige werksfeer, waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. Die goede sfeer, die prettige omgang met elkaar, ontstaat uiteraard niet vanzelf. Daar moet aan gewerkt worden, elke dag. Net zo goed als lezen, rekenen en schrijven geleerd moet worden, moet het goed omgaan met elkaar ook geleerd worden.
In alle groepen komt met name tijdens gesprekken in de klas onder andere aan de orde hoe kinderen beter met zichzelf en anderen kunnen leren omgaan.
Op school zijn verschillende afspraken vastgelegd in het pestprotocol. Wij vinden het belangrijk dat alles in het werk gesteld moet worden om pesten tegen te gaan. Protocollen zijn vaak achteraf maar wij willen heel graag ook vanaf de voorkant aan de slag. Daarom hebben wij FIDES in de arm genomen.
De naam "Fides" (vertrouwen in het Latijn) staat voor geloof en vertrouwen van een kind in zichzelf. De Fides methode wil kinderen via simpele, praktische en zichtbare manieren inzicht verschaffen in zichzelf en hun omgeving. Het gaat erom dat een kind via sociale vaardigheden leert zichzelf (bij) te sturen.
Het programma Fides werkt met symbolen, bv: de ballon.
De ballon zetten we in om de kinderen het belang van een goede houding en uitstraling te laten zien en te leren. Je longen kun je zien als een ballon. Als je één ballon hebt die mooi is opgeblazen, vol en rond, met genoeg lucht om te reageren op de ander gaat het vaak goed in de communicatie met anderen. Als je een ballon hebt zonder lucht, slap en leeg, en dus eigenlijk géén ballon zul je niet krachtig genoeg kunnen reageren op de ander waardoor je niet het effect bereikt waarop je hoopt. Als je tien opgeblazen ballonnen hebt en dus heel veel lucht, zul je te hard en te fel reageren wat ook een niet het gewenste effect zal hebben.

Deze symbolen geven de leerlingen en leerkrachten houvast om gedrag en gevoelens bespreekbaar te maken. Individueel of in de groep.
De afgelopen weken zijn wij hiermee bezig geweest in de groepen 3 t/m 6 samen met meester Engbert Braam en juf Astrid van Dijk van Fides. Stapsgewijs willen wij het in alle groepen invoeren.

Op dinsdag 2 april hebben we een hele leuke inspirerende ouderavond voor de ouders van de groepen 3 t/m 6 gehad in samenwerking met Engbert Braam. De opkomst was groot waar wij uiteraard heel blij mee waren.

 

 Error getting or parsing XML document.
Doc: Error 404 (Not Found)!!1

404. That’s an error.

The requested URL /data/feed/api/user/betrouwen/album/Fides?kind=photo&imgmax=512&thumbsize=48 was not found on this server. That’s all we know.

9 april 2013