Nieuws

Kranslegging adoptiemonument

11 april 2013

 

Kranslegging adoptiemonument

OP woensdag 10 april hebben de kinderen van groep 7 en 8 samen met de kinderen van obs De Oanrin de jaarlijkse kranslegging bij het adoptiemonument bijgewoond.
Er werden mooie gedichten voorgelezen door leerlingen van beide scholen. Met elkaar werd het Wilhelmus gezongen, muzikaal begeleidt door een leerling van Betrouwen.
De kranslegging werd ook bijgewoond door nabestaanden van de oorlogsslachtoffers en andere belangstellenden.
Het is ieder jaar weer indrukwekkend.

 

Error getting or parsing XML document.
Doc:The Picasa API is deprecated. See https://developers.google.com/picasa-web/ for more details and the migration guide.

11 april 2013