Nieuws

Kultuer edukaasje

29 juni 2013

 

Afsluiting   KEK

KEK staat voor KultuerEdukaasje mei Kwaliteit.

De provincie Fryslân neemt deel aan de landelijke stimuleringsregeling Cultuureducatie met kwaliteit. Met deze nieuwe regeling wordt cultuureducatie in het primair onderwijs in Nederland gestimuleerd. De regeling is van kracht in de periode 2013 - 2016. De regeling is een matchingsregeling, waarbij voor vier jaar afspraken worden gemaakt tussen het Ministerie van OCW en de provincie. Het vierjarige programma heeft de titel gekregen: Kek! Kultueredukaasje mei kwaliteit.

Subsidie De komende vier jaar is 2,4 miljoen euro extra beschikbaar voor cultuureducatie in het basisonderwijs in Friesland. Het bedrag komt tot stand door bijdragen van de provincie Fryslân en het Fonds Cultuurparticipatie, die hier beiden evenveel geld in steken. Keunstwurk is de penvoerder voor het project en aanvrager voor de provincie en de gemeente Leeuwarden. Kunstkade is uitvoerder voor het Leeuwarder deel van het programma.

Keunstwurk heeft in samenwerking met het onderwijs, de twee Pabo's en culturele organisaties KEK! ontwikkeld. Doel is de kwaliteit van het cultuuronderwijs in Fryslân flink te verbeteren. Het programma bestaat uit twee delen: een regionale aanpak en een provincie brede aanpak.

Ateliersmajeur Heerenveen is er ook direct bij betrokken en heeft onze school gevraagd hierin deel te nemen als pilotschool. Daardoor konden beeldend kunstenaar en danslerares Marianne Oost in de groepen 3 t/m 8 4 dagdelen met de kinderen aan de slag. Dit werd betaald uit de subsidie.

Groep 7/8 heeft de afsluiting gehad in het Ankerplak voor de ouderen onder ons.
Op donderdagavond 27 juni was de afsluiting van groep 3 t/m 6 in school.

Samen met meester Martin en juf Marianne hebben ze naar een prachtig eindresultaat toegewerkt. Onder grote belangstelling werd er vol overgave gedanst en ook de prachtige kunstwerken waren te bezichtigen.

In ieder kind schuilt een talent, dat was deze avond ook weer zichtbaar. We zijn trots op ze.

 

Error getting or parsing XML document.
Doc: Error 404 (Not Found)!!1

404. That’s an error.

The requested URL /data/feed/api/user/betrouwen/album/kultuer2013?kind=photo&imgmax=512&thumbsize=48 was not found on this server. That’s all we know.

29 juni 2013