Nieuws

Nieuwe leerlingenraad

21 september 2013

 

De leerlingenraad stelt zich aan u voor!

Wij zijn Tseard en Lotte uit groep 7 en 8 en Jade en Laura uit groep 5 en 6.
Het komende half jaar vergaderen wij samen met juf Janka elke eerste donderdag van de maand. Daarna wordt er een nieuwe raad gekozen.

Wij mogen meedenken en meebeslissen over het reilen en zeilen binnen school.
Goede voorstellen en suggesties worden besproken en zo nodig uitgevoerd.
De onderwerpen die worden ingebracht komen (bij voorkeur) uit de klassengesprekken.

Wij houden iedereen op de hoogte en wij hebben er zin in!

 

21 september 2013