Nieuws

Serious request

26 november 2013

 

 

 

Beste ouders / verzorgers,

Serious request is dit jaar in Leeuwarden en met de kinderen willen we graag een winter / kerst fair organiseren

om geld op te halen voor het goede doel: kinderen die sterven door diarree.

We willen op woensdag 18 dec tussen 16.00 en 18.00 uur deze fair doen.

We willen heel graag uw hulp inroepen om dit tot een succes te maken.

Waar kunt u mee helpen? Ideeën aandragen, helpen met de organisatie, aanleveren van materiaal, etc.

Op maandagavond 1 dec willen we graag bij elkaar komen om ideeën bij elkaar te brengen en afspraken te maken wie wat kan doen op woe 18 dec.

Serious Request 2013

Kinderen die sterven door diarree

3FM Serious Request 2013 vraagt aandacht voor kinderen die jaarlijks onnodig sterven aan (de gevolgen van) diarree. 
Dit is een stille ramp die het gevolg is van gebrek aan schoon drinkwater, zeep en toiletten.

Focus van 3FM Serious Request: voorkomen van diarree

De drie DJ's die van 18 tot en met 24 december het Glazen Huis in Leeuwarden gaan er in die week
 alles aan doen om zoveel mogelijk aandacht te vragen en geld in te zamelen voor de aanpak van deze stille ramp.
 Het Rode Kruis helpt met schoon drinkwater en zeep, met de bouw van sanitaire voorzieningen, en met training en informatie over het belang van goede hygiëne.

Dagelijks sterven 2200 kinderen aan diarree

Elk jaar sterven ruim 800.000 kinderen aan diarree, elke dag 2200 kinderen. Dat zijn ruim 70 volle schoolklassen per dag.

Jonge kinderen, met name die tot vijf jaar oud, zijn kwetsbaar omdat ze nog weerstand moeten opbouwen en diarree breekt de weerstand af. 
Kinderen met diarree die niet behandeld worden sterven door uitdroging.

Graag tot ziens op Maandagavond 2 December.

(Locatie CBS Betrouwen om 20.00u)

De Oudercommissie

 

 

26 november 2013