Nieuws

TSO 8 september a.s.

3 september 2009

Geachte ouders/verzorgers,

Voor de zomervakantie bent u er enkele malen op geattendeerd dat de vaste begeleiders van de tussenschoolse opvang (TSO) ermee stoppen en dat vervanging van deze mensen broodnodig is om uw kinderen tussen de middag op te kunnen vangen.

Gelukkig zijn er een aantal vrijwilligers gevonden die deze opvang tijdelijk willen verzorgen. Wij zijn hier erg blij mee! Het probleem van een permanente opvang is hiermee echter nog niet opgelost.

 Elke dag zijn er verschillende mensen aanwezig, steeds voor een korte periode (van vakantie tot vakantie). Hierdoor krijgen de kinderen te maken met steeds wisselende gezichten. Ook kost het grote moeite en veel tijd om de roosters voor elke periode rond te krijgen.

Wij waarderen de inzet van de vrijwilligers enorm maar we willen graag een structurele oplossing. Het bestuur heeft verschillende aanbieders van tussenschoolse opvang aangeschreven maar dit heeft nog geen bevredigende oplossing opgeleverd.

Wij willen graag met u van gedachten wisselen over dit probleem en proberen gezamenlijk een oplossing te vinden, zodat uw kind goed opgevangen wordt en u met een gerust hart de deur uit kunt!

Wij nodigen u daarom van harte uit op

  • dinsdag 8 september aanstaande om 20.00 uur
  • in het speellokaal van onze school.
  • Tijdens deze vergadering willen we beslissingen nemen om een definitieve oplossing voor de TSO te vinden. Mogelijk gevolg kan zijn dat de kosten substantieel verhoogd moeten worden. Uw aanwezigheid en inspraak op deze bijeenkomst is dan ook van groot belang.

Wij rekenen op uw betrokkenheid en op een grote opkomst!!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van CBS Betrouwen

3 september 2009