Nieuws

Schoolzone

4 september 2014

 

Beste ouders en verzorgers van CBS Betrouwen en OBS De Oanrin,

 

Graag willen we namens de klaar-overs en alle kinderen van CBS Betrouwen en OBS de Oanrin uw aandacht vragen voor het volgende:

 

Ter hoogte van de scholen staan langs de Mjumsterwei 4 opvallende palen in felle kleuren. Tussen deze palen is sprake van een 'schoolzone'. Dit betekent dat er binnen deze zone   niet mag worden geparkeerd. Dit parkeerverbod geldt ook als u alleen maar even snel uw kind uit school wilt halen of naar school brengt. Het parkeerverbod geldt trouwens ook voor de strook gras in de bocht van de Mjumsterwei / Greate Kamp. Hier geldt de algemene verkeersregel dat het verboden is te parkeren binnen een afstand van 5 meter vanaf een bocht (art 24 lid 1 RVV1990). Wilt u hier in het vervolg rekening mee houden?  

Laten we met elkaar proberen het gebied rondom de scholen voor de kinderen zo overzichtelijk mogelijk te houden.

Dit kan bijvoorbeeld door soms es iets verder weg te parkeren. Verder willen we u vragen om na het halen of brengen uw auto niet te keren in de schoolzone zelf en bij het wegrijden vanaf school zoveel mogelijk een andere afslag te kiezen dan de afslag Mjumsterwei/Greate Kamp.

Op deze manier kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de doorgang vrij blijft. Vooral voor de kleine kinderen op de fiets zal het hierdoor rustiger en dus veiliger worden.

 

Alvast bedankt voor jullie medewerking!

 

Deze flyer is een verkorte versie van een nieuwsbrief die eerder verzonden is aan alle ouders van Betrouwen en Oanrin. Mocht iemand nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben naar aanleiding van deze flyer dan kunnen jullie hierover contact opnemen met de klaarover-contactpersonen, Renate van der Galiën (Betrouwen// 541226) of Tea Keidel (De Oanrin//541024).

 

4 september 2014