Nieuws

Betrouwen wordt dBosschool

22 september 2014

 

Betrouwen wordt dBosschool.

Op maandag 29 september wordt op feestelijke wijze het startsein gegeven dat Betrouwen een dBosschool wordt.   dBos staat voor "de bibliotheek op school".

Betrouwen wordt de tweede school in Opsterland die samen met de bibliotheek een intensieve samenwerking aangaat.

Met de "Bibliotheek op school" werken bibliotheken en scholen structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.

Want leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er immers voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt.

 

De feestelijke opening is tevens het startsein voor de Kinderboekenweek die dit jaar het toepasselijke thema "Feest" heeft.

 

Alle kinderen worden vanaf 8.15 uur verwacht op het schoolplein. Ook de ouders/verzorgers worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

22 september 2014