Nieuws

Uitnodiging ouderavond

23 oktober 2014

Beste ouders / verzorgers,

 

Graag nodigen wij u uit!

 

  • Op donderdagavond 30 oktober
  • De koffie staat klaar om 19.30 uur
  • Om 19.45 uur gaan we beginnen

 

Voor een interactieve avond die wordt geleid door onderwijsbureau Cedin over :

=>  Ouderbetrokkenheid  <=

 

Wat is ouderbetrokkenheid???

 

* Ouders zijn thuis betrokken bij het leer- en ontwikkelingsproces van hun kinderen.

 

* Ouders zijn betrokken bij de school waarop hun kinderen zitten.

 

* Ouders en school werken samen aan de ontwikkeling van kinderen.

 

Op deze avond krijgen we informatie over het belang van ouderbetrokkenheid en kunnen we met elkaar in gesprek over of en hoe we hier samen vorm aan kunnen geven.

 

Waarom?

 

Omdat meer betrokkenheid zorgt voor betere schoolprestaties van onze kinderen.

 

We hopen u allemaal te ontmoeten. Dus... heel graag tot donderdag!

 

Met hartelijke groet,

De Oudercommissie van CBS Betrouwen

Team van CBS Betrouwen

23 oktober 2014