Nieuws

Creatieve Keuzemiddagen in volle gang

25 september 2009

Op de donderdagmiddagen genieten de groepen 3 t/m 8 weer van de Creatieve Keuzemiddagen. Vijf weken op rij gaan de kinderen aan het werk met creatieve vaardigheden waar ze zelf voor hebben gekozen. Of het nu djembéspelen is of techniek, drama of schilderen, koken of boekbinden en ga zo maar door.

Hieronder een fotoïmpressie van de eerste drie weken.

Op donderdagmiddag 15 oktober a.s. vindt de afsluiting plaats, waarbij u van harte bent uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.

Error getting or parsing XML document.
Doc:The Picasa API is deprecated. See https://developers.google.com/picasa-web/ for more details and the migration guide.

25 september 2009