Nieuws

Meer lezen, beter in taal.

24 november 2014

Meer lezen, beter in taal!

 

Kinderen van groep 4 t/m 8 hebben vanmorgen een vragenlijst ingevuld m.b.t leen- en leesgedrag en leesmotivatie.

De vragen gingen over de schoolbibliotheek, het lezen van boeken, voorlezen en informatievaardigheden.

Het doel van dit specifieke onderzoek is inzicht krijgen in leesmotivatie en leesgedrag op de school met de bedoeling de resultaten te gebruiken om het leesklimaat te optimaliseren.

24 november 2014