Nieuws

Tienminutengesprekken

27 januari 2015

 

Tienminutengesprekken 3 februari.

De maand januari stond zoals elk jaar weer in het teken van toetsen.

De toetsen zijn nu allemaal afgerond, de rapporten zijn ingevuld.

U wordt van harte uitgenodigd op het tienminutengesprek op 3 februari om samen met de leerkracht de vorderingen van uw kind te bespreken.

Het rooster vindt u op de nieuwsbrief van januari die ook te vinden is bij het kopje nieuwsbrieven op de website.

We hopen u allemaal te ontmoeten.

27 januari 2015