Nieuws

Informatieavond continuerooster

11 maart 2015

 

Informatieavond  continuerooster

Graag willen wij alle ouders/verzorgers uitnodigen voor de informatieavond over andere schooltijden (continuerooster).

Dhr. Willem Jongsma, directeur van CBS De Arke te Nij Beets en tevens bestuursdirecteur van het VCSO (Vereniging van Christelijk Onderwijs Opsterland)

zal op deze avond achtergrondinformatie  over andere schooltijden met u delen.

 

Daarna krijgt u op deze avond alle gelegenheid om al uw vragen te stellen.

 

N.a.v. deze informatieavond wil het Bestuur en MR in het kader van gezamenlijkheid met beide scholen in alle zorgvuldigheid kijken en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en of er voldoende draagvlak is.

In dat proces wil men alle ouders optimaal betrekken. Het gaat immers om uw kinderen.

 

Daarom wordt op 17 maart a.s. op CBS Betrouwen een informatieavond georganiseerd over andere schooltijden.

 

Inloop vanaf 19.45 uur, u kunt dan een kopje koffie of thee pakken.

Start 20.00 uur.

 

Let wel: op deze informatieavond wordt geen beslissing genomen.

Wel hopen wij u allemaal op deze informatieavond te ontmoeten.

 

 

 

11 maart 2015