Nieuws

Avondvierdaagse

25 mei 2015

 

 

LOOP JIJ OOK MEE MET DE AVONDVIERDAAGSE? 

 

 

Van woensdag 3 tot en met zaterdag 6 juni a.s. organiseert VVA Bakkeveen weer de jaarlijkse Avondvierdaagse.

 

Ook dit jaar hopen we met een grote groep kinderen van onze school mee te lopen.

De Avondvierdaagse is geen schoolactiviteit, voor onze school ligt de organisatie in handen van de Oudercommissie. Wij coördineren de opgaven, beheren de stempelkaarten en zorgen aan het einde van de tocht voor de medailles.

De verantwoordelijkheid voor de kinderen die meelopen, ligt bij de eigen ouders zelf. Natuurlijkvoelen de leerkrachten en Oudercommissie leden die meelopen zich wel betrokken bij het gebeuren, maar zij zijn niet verantwoordelijk.

 

Er zijn een aantal mogelijkheden om mee te lopen;

  • vier avonden van   5 km., vooral voor groep 3 en 4
  • vier avonden van 10 km., vooral voor groep 5 en hoger
  • alleen op de zaterdagavond met de 5 km. meelopen (vooral voor groep 1 en 2)

 

Voor kinderen die meelopen met de 5 km. moeten de ouders zelf voor de begeleiding zorgen! Onafhankelijk van leeftijd of de groep waarin het kind zit, alléén kinderen met een volwassen begeleider kunnen met de 5 km. meelopen. De kinderen die de 10 km. lopen, lopen in één groep onder begeleiding van een aantal ouders (twee vooraan en twee achteraan en een paar ouders tussen de kinderen in). Voor deze afstand zoeken we dus ouders die één of meerdere avonden mee willen lopen met de 10 km. U kunt zich hiervoor aanmelden via het opgavenstrookje, de Oudercommissie zorgt dan voor de verdere indeling.

Kinderen uit groep 4 kunnen alleen met de 10 km. meelopen als u zelf voor de begeleiding zorgt. Ook als u het, ongeacht welke reden, niet vertrouwd vindt om uw kind alleen op stap te laten gaan, adviseren wij u om zelf voor de begeleiding van uw kind te zorgen. Vanuit de organisatie van de Avondvierdaagse (VVA) wordt verzocht om honden thuis te laten.

 

Als uw kind(eren) mee wil(len) lopen met de Avondvierdaagse dan kan dit door het bijgevoegde opgavenstrookje in te vullen. Graag één kind per strookje opgeven. In verband met de medailles dienen de kinderen die vier avonden meelopen op het strookje ook aan te geven voor de hoeveelste keer ze al vier avonden meelopen. Kinderen die alleen één avond meelopen, krijgen een dagspeld.

 

De kosten voor meelopen zijn :

  • € 4,50 voor vier avonden lopen (5 /10 km., met medaille)
  • € 4,00 voor alleen zaterdagavond lopen (met dagspeld)

 

Ingevulde strookjes met het geld, in een gesloten enveloppe met naam, kunnen tot uiterlijk woensdag 27 mei a.s. op school bij de leerkrachten ingeleverd worden.

 

Ook dit jaar lopen we weer in “schoolshirtjes”. Deze worden op school uitgedeeld. De schoolshirtjes kunnen na afloop ongewassen op school worden ingeleverd. Loopt u als ouder mee, dan graag van te voren zelf een school t-shirt regelen.

 

Verdere informatie en de algemene regels voor het lopen van de Avondvierdaagse wordt in de week voor de Avondvierdaagse verspreid.

 

Met vriendelijke groet,  De Oudercommissie

25 mei 2015