Nieuws

uitnodiging herdenking adoptiemonument

7 april 2016

Uitnodiging

10 april 1945

De schoolleiding van OBS de Oanrin en CBS Betrouwen en alle leerlingen die meedoen aan de actie ‘Adopteer een monument’ willen u graag uitnodigen om de kranslegging bij het verzetsmonument te Allardsoog, bij te wonen.

De kranslegging zal worden gedaan door de leerlingen van de groepen 7 en 8 van beide basisscholen.

De plechtigheid is op maandag 11 april 2016 om 14.00 uur bij het monument.

Er is gelegenheid het woord te voeren. Indien u hier gebruik van wenst te maken en ook voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

 

Pieter Nauta, CBS Betrouwen

Tel. 0516 541463

Anky Kerkstra, OBS De Oanrin

Tel. 0516 541777

Na afloop wordt u van harte uitgenodigd om een kop koffie te drinken in CBS Betrouwen,

Mjumsterwei 12, te Bakkeveen

 

7 april 2016