Nieuws

Warme truiendag!

2 maart 2009

De Warme Truiendag is een initiatief van Het klimaatverbond en wordt jaarlijks in februari gehouden.

Dat is de maand waarop in 2005 de Kyoto-overeenkomst in werking trad. De bedoeling van het Kyoto protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen.

Ook onze school heeft er aandacht aanbesteed.

De boodschap: Zet de verwarming 1of 2 graden lager en trek een lekker dikke trui aan.

2 maart 2009