Nieuws

Gezonde lucht

24 november 2010
 

Healthy air in schools

Philips   is sinds enige jaren op de markt( voornamelijk China)   met luchtreinigers  voor huishoudelijk gebruik. Momenteel wordt binnen Philips gekeken of er behoefte is en of er mogelijkheden zijn om het binnenklimaat in scholen te verbeteren.

Binnenluchtkwaliteit in de klas wordt door vele aspecten beïnvloed zoals; bouwkundige staat van het gebouw, aantal kinderen in de klas, temperatuur regeling, aankleding, directe omgeving (stedelijk/landelijk)etc. Er wordt in Nederland op dit moment veel aandacht besteed aan het verbeteren van de binnenlucht in scholen. Er zijn verschillende mogelijkheden om de luchtkwaliteit in een klas te verbeteren. Dit kan variëren van eenvoudig vaker luchten tot een ingrijpende verbouwing. Philips onderzoekt op dit moment wat de rol van luchtreiniging kan zijn in het verbeteren van de luchtkwaliteit in klaslokalen.

Onderzoek CBS Betrouwen

Het onderzoek dat   in week 47 in groep 7 & 8 loopt   is een pilot die voor beide partijen   nieuw is.

Doel van het onderzoek is om de luchtkwaliteit in het klaslokaal te bepalen zonder en met luchtreinigers. Hier voor wordt in week 47 een test uitgevoerd waarbij   de eerste helft van de week   ma- wo metingen gedaan worden om de huidige luchtkwaliteit te meten. Hier bij worden CO2, TVOC(organische gassen), CO , temperatuur, relatieve vochtigheid en fijnstof gemeten.

Halverwege de week worden luchtreinigers geplaatst en wordt er opnieuw gemeten. De luchtreinigers filteren de lucht in de klas. Door aan het einde van de proef de data met en zonder luchtreiniger te vergelijken kan bepaald worden of een luchtreiniger bijdraagt aan een betere binnenlucht. De resultaten zullen aan het eind van het onderzoek met de school gedeeld worden.

Afhankelijk van de resultaten wordt besloten of Philips verder gaat met luchtreiniging in scholen

Op maandag lieten de mensen van Philips de kinderen ervaren wat 'frisse lucht' en 'vieze lucht' precies inhield.

Ook hebben we lang gesproken over kinderen met astma en om te ervaren hoe dat voelt hebben we allemaal na 10 kniebuigingen een tijdje door een rietje geademd.

Error getting or parsing XML document.
Doc: Error 404 (Not Found)!!1

404. That’s an error.

The requested URL /data/feed/api/user/betrouwen/album/schonelucht?kind=photo&imgmax=512&thumbsize=48 was not found on this server. That’s all we know.

24 november 2010