Nieuws

Red het onderwijs en protestactie bezuiniging passend onderwijs!

7 februari 2011
     

Het onderwijsland is momenteel behoorlijk in beweging. Woensdag 9

februari vindt er een grote protestbijeenkomst plaats tegen de voorgenomen bezuinigingen.

Wanneer de plannen van het kabinet doorgaan wordt een groot deel van het zorgbudget

weggenomen. Wilt u het onderwijsveld steunen dan kunt u dat doen door een petitie te

ondertekenen op www.petities.nl of http://passendonderwijs.petities.nl. Dit is een landelijk initiatief

Een andere actie komt van een aantal directeuren. Zij zijn het beu hoe de inspectie het

onderwijs afrekent op louter een paar cijfertjes. Zie www.redhetbasisonderwijs.nl

Kinderen gaan naar school om te leren. Het spreekt voor zich dat er veel aandacht is voor de basisvaardigheden. De wijzer is echter flink doorgeslagen. Door de overdreven nadruk van de overheid op taal en rekenen daalt de kwaliteit van het onderwijs als geheel. Er treedt namelijk verschraling op en leraren verliezen het plezier in hun werk. Hadden we ooit een onderwijsinspectie met stimulerend toezicht, tegenwoordig is de inspectie gedegradeerd tot met rekenmachines uitgeruste ambtenaren die slechts nog geïnteresseerd mogen zijn in 'opbrengsten'.

Er is de laatste jaren door veel deskundigen uit de wetenschappelijke en onderwijswereld ernstig gewaarschuwd tegen de negatieve effecten van deze ontwikkeling. Scholen en leerlingen worden gereduceerd tot cijfertjes. De natuurlijke ontwikkeling van met name het jonge kind wordt verstoord.

Het is hoogste tijd om het tij te keren. Vandaar de actie: RED HET BASISONDERWIJS.

Mocht u deze actie willen ondersteunen dan kunt u ook hiervoor uw naam achterlaten op

bovengenoemde site.

 

7 februari 2011