Bestuur / mr / oudercommissie

Schoolvereniging

Onze school gaat uit van de vereniging voor (protestants) christelijk basisonderwijs. Iedereen die deze christelijke grondslag wil en kan onderschrijven en medeverantwoordelijkheid wil dragen voor de wijze waarop aan het christelijk onderwijs inhoud wordt gegeven, kan lid worden van de vereniging.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt gekozen uit en door de leden. De bestuursleden zijn: Antoinette Bos (voorzitter), Inger van der Wal (secretaris) en Wilfred Bosma (penningmeester). De directeur Pieter Nauta heeft een adviserende rol. Aan het eind van elk schooljaar doet het bestuur verslag aan haar leden. Het bestuur houdt zich o.a. bezig metpersoneelsbeleid, financieel beleid en kwaliteit van het onderwijs.

Klik hier om het verkorte bestuurlijk jaarverslag 2016 in te zien.

 

MR

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. Afhankelijk van de onderwerpen heeft de MR recht om advies te geven aan het bestuur. Aafke Herder en Paula de Groot zitten namens het team in de mr en Franca van Schutterhoef (voorzitter) namens de ouders. Vanaf januari 2017 zitten er twee nieuwe ouders in de mr: Koen van Hees en Tim Offringa.

MR regelement

Klik hier voor het Jaarverslag 2016 van de mr

Oudercommissie

Wil je wat meer betrokkenheid bij je kind op school? Vind je het leuk om activiteiten mee te helpen organiseren? Kom dan bij de oudercommissie! Wat doet de oudercommissie? Met behulp van de ouderbijdrage organiseren we, meestal in samenwerking met school, activiteiten op school die net iets extra's toevoegen: denk aan kerst- en paasontbijt, sinterklaasfeest, kerstfeest, kleuterfeest en incidentele spontane activiteiten zoals schaatsen en acties voor goede doelen. Ook bieden we ondersteuning bij bijvoorbeeld de organisatie van de avondvierdaagse en de feestelijke ouderavond. Twee leden regelen alles wat met verkeer te maken heeft, zoals de klaarovers. Momenteel bestaat de oudercommissie uit 7 personen (6 ouders en vanuit school 1 leerkracht: Maaike van der Schaaf). We verwelkomen graag nieuwe leden want vele handen maken licht werk! Omdat iedereen het natuurlijk altijd al druk genoeg heeft, is het prettig de taken te kunnen verdelen. Wil je meer weten, neem dan met één van ons contact op. De oudercommissie: Tjitske Spinder (voorzitter), Renate van der Galiën, Freddy Algra, Lenie Palsma, Anneke van Wijk en Wiebe-Bart Veenstra.

Klik hier voor het jaarverslag 2016 van de oudercommissie