Schoolafspraken

 

In school

 • De school begint om 8.30 uur. Je moet dus op tijd zijn.
 • Om op tijd in de klas te zitten gaat vijf minuten voor schooltijd de bel.
 • Een kwartier voordat de school ingaat, hebben de kinderen de keuze naar binnen te gaan of buiten te blijven. Kinderen die naar binnen gaan mogen alvast zelfstandig met hun eigenwerk beginnen. Wordt er voor gekozen om naar binnen te gaan, dan is de afspraak binnen blijven tot de lessen beginnen.
 • Iedereen gaat in de pauze naar buiten tenzij je hierover een afspraak met de meester of juf hebt gemaakt.
 • We zijn allemaal medeverantwoordelijk voor het meubilair in school. Dus niet op stoelen staan, op tafels zitten en wippen met je stoel.
 • In school mag je niet hard lopen en ben je tijdens de lessen stil op de gang.
 • Laarzen en vuile schoenen zet je in de daarvoor bestemde bakken bij de ingang.
 • Jassen en tassen hangen we aan de kapstok.

Op het plein

 • We houden het plein schoon. Afval hoort in de daarvoor bestemde bakken.
 • Voor en na schooltijd en in de pauze mag niet gefietst worden op het plein.
 • Er wordt niet gevoetbald op het plein. In de pauze mogen groep 7/8 voetballen in de pannakooi.
 • Speelmaterialen staan in de bak bij de ingang. Deze mogen tijdens de pauze gebruikt worden.

Veiligheid voorop

 • 10 minuten voor schooltijd en in de pauzes is er pleinwacht
 • We mogen niet skeeleren, rolschaatsen en skateboarden op het plein.
 • We houden geen wilde (schijn) gevechten.
 • Als er klaarovers bij de weg staan, wordt er gelopen van de weg naar het fietsenhok en andersom. Wie dan toch fietst en ook op het plein, mag twee weken niet met de fiets naar school komen.
 • We spelen voor de gymles niet met de materialen in de toestellenruimte.

Goed gedrag

 • We houden ons aan het pestprotocol. Structureel pesten wordt aangepakt.
 • Word je toch gepest, vertel het aan je meester of juf. Dat is niet klikken.
 • We letten op ons taalgebruik.
 • Kom je structureel te laat, dan wordt die tijd (x 3!!) ingehaald na schooltijd.
 • We gaan zoveel mogelijk voor en na school en in de pauze naar het toilet.

Schorsing/verwijdering

Wanneer wordt een kind van school gestuurd?

Indien nodig kan een kind van school worden gestuurd. Dit kan tijdelijk zijn (dit heet: schorsing of time-out) of definitief (dit heet: verwijdering) Het gebeurt alleen als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag.

Een besluit tot time-out of schorsing wordt genomen door de directie van de school, die de ouders hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stelt. Het besluit tot verwijdering wordt genomen door het bevoegd gezag  van de school. Voordat dit besluit genomen wordt heeft het bevoegd gezag met de ouders gepraat

Ouders kunnen het oneens zijn met het bevoegd gezag. Ze moeten dit dan schriftelijk doen door een brief te schrijven aan het bevoegd gezag. Deze moet hier binnen vier weken schriftelijk op reageren. Daarna kunnen ouders eventueel nog naar een rechter.

Als een kind wordt weggestuurd moet het bevoegd gezag binnen acht weken een andere school voor het kind proberen te vinden. Op het moment dat het bevoegd gezag een nieuwe school heeft gevonden, mag het kind definitief niet meer op de oude school komen. Is er na acht weken nog geen nieuwe school gevonden? Ook dan mag het bevoegd gezag het kind definitief van school sturen. Het bevoegd gezag moet in zo'n geval wel kunnen bewijzen dat er echt naar een andere school is gezocht.