Daar is over nagedacht

Wat beweegt ons om W&T zo'n krachtige plaats te geven? Een bevlieging of doordachte bevlogenheid?

Waarom zijn we zo enthousiast over Wetenschap, Techniek en Ondernemen?

Interessant? Leuk? Dat is het zeker, maar met alle interessante en leuke lesideeën die zich aanbieden kun je elk lesuur wel tien keer vullen.

Waar we steeds weer voor kiezen is verrijking. Van het gewone lesprogramma. Aansluitend bij de dagelijkse ervaringen van onze leerlingen en leerkrachten. Aangeboden aan alle leerlingen, omdat we steeds weer onvermoede talenten ontdekken bij kinderen waar we dat niet van verwachtten.

En met veel ruimte voor de inbreng van ideeën en creativiteit van de leerlingen.

In de afgelopen jaren hebben we leerlijnen opgebouwd die ons zeer goed bevallen.

De leerlijnen voor Wetenschap, Techniek en Ondernemen (W&T&O) sluiten aan bij Ontwikkelingsgericht Onderwijs in groep 1 en 2 en bij Topondernemers in groep 3 t/m 6. In groep 7 en 8 is vooral behoefte aan brede projecten, waarbij veel verschillende basiskennis, creativiteit en samenwerking vereist is.

In alle groepen ervaren we dat de opdrachten voor vrijwel alle leerlingen zeer uitdagend en ook best pittig zijn. Door de leerlingen in de begeleiding steeds positief te stimuleren en aan te zetten tot een onderzoekende houding, komen zij meestal  tot een eindresultaat waar zij terecht trots op zijn.

Meestal, want mislukken is een essentieel onderdeel van het leerproces bij W&T&O. Net als "afkijken". Dat is even wennen, want bij rekenen en taal is dat niet gebruikelijk (ten onrechte?). We onderzoeken met kinderen waarom de ene oplossing beter werkt dan de andere. En we ontdekken dat je veel kunt leren van elkaars ideeën, zelfs van "gekke" ideeën.

Meer over onze wijze van begeleiden op de pagina Talenten, Ondernemers.

De leerlijn die we geleidelijk hebben ingevoerd sluit goed aan bij de domeinbeschrijvingen voor Wetenschap en Techniek die landelijk ontwikkeld worden. Geen toeval, want we hebben er lang over nagedacht en we nemen deel aan diverse kennisnetwerken.

En onze leerkrachten, kunnen zij dit zomaar oppakken?

Tot onze vreugde is er veel enthousiasme en veel talent ontdekt, ook binnen het team.

Dit, èn de hoge opbrengst voor het onderwijs is de basis voor succesvolle inpassing van W&T&O in het onderwijsprogramma.