In de steigers

Wordt het weer een spetterend schooljaar? En gaat de toekomst ook een beetje vlammen?

In de steigers

Wat zijn onze plannen met Wetenschap, Techniek en Ondernemen in de maanden en jaren die voor ons liggen?

Ons meerjarenplan

We werken met de combinatiegroepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Daarom hebben we voor een opzet gekozen waarin vaste elementen elke twee jaar terugkomen. Bovendien komen onderwerpen in elke combinatiegroep terug, waardoor leerlijnen doorlopen.

Zo beginnen we bijvoorbeeld met een eenvoudige stroomkring in de onderbouw: "Hoe kun je een lamp laten branden?" Die stroomkring komt in moeilijkere toepassingen in de volgende groepen terug.

Zo loopt er bijvoorbeeld ook een zeer populaire lijn "Chemie", waarbij met verschillende stoffen wordt geëxperimenteerd, door alle groepen.

Maar onze plannen staan altijd In de Steigers. We haken in op gebeurtenissen die zich voordoen, kansen die zich aanbieden, interesses van leerlingen en leerkrachten.

Natuurlijk altijd met oog voor globale leerlijnen.

Hoe zien de tweejarige opzet er uit?

Groep 1 en 2

Dit is onze onderzoekende groep bij uitstek. Dus veel "Wetenschap" en veel lol.

- onderzoek met magneten, drijven en zinken, vliegen en zweven, constructies.

Er is veel ruimte om met elkaar te denken en eigen ideeën uit te proberen

- vaardigheid met gereedschap en materialen bij de houtwerkplaats

- heel leuke lessen met de Technido-kisten Geluid, Water, Spiegels, Magnetisme.

Groep 3 en 4 en groep 5 en 6

Naast Topondernemers werken we met Toptechneut; aanvullend materiaal voor onderzoek en ontwerp. De opdrachten verrijken we zodanig dat de leerlingen veel zelf moeten ontdekken en uitvinden. Ook zoeken we naar aansluiting in de omgeving voor excursies en gastlessen bij het thema.

Soms werken we met een Verhalend Ontwerp, waarin een verhaallijn de basis is die de leerlingen met de leerkrachten samen verder vorm geven. Daar zijn we weken mee bezig en de uitkomst is altijd een (prachtige) verrassing.

Groep 7 en 8

Voor deze groepen is gekozen voor brede projecten Wetenschap, Techniek en Ondernemen. Hierin kan veel kennis en vaardigheden die in de voorgaande groepen is opgedaan, worden toegepast. Het zijn opdrachten die veel eigen initiatief vragen en veel samenwerking, maar die ook tot verrassende resultaten leiden.

In 2 jaar streven we 4 projecten na:

Jaar 1: - Een "uitvindersproject" zoals Zonneboten bouwen, Techniek Toernooi

- Een waterproject over dijken, dammen, water zuiveren. Met een excursie.

Jaar 2:- Een project rond communicatie of grote constructies

- Wetenschapslessen op school en bij Nemo.

Schoolbrede Projecten

Elke twee jaar werken we een of twee weken aan een groot project rond Wetenschap, Techniek en Ondernemen. Dat kan zijn de bouw van een ideale school, deelname aan het Techniek Toernooi, een project over Voedselonderzoek enz.

Creatieve middagen en plusgroepen

Wetenschap, Techniek en Ondernemen bieden veel aangrijpingspunten om met sommige leerlingen eens lekker op onderzoek te gaan.

Begeleiding

De lessen worden gegeven door de groepsleerkrachten, eventueel ondersteund door de vakdocent W&T&O. Sommige leerkrachten hebben extra scholing gevolgd voor deze lessen.

Werkruimte

Op school hebben we een Wetenschap en Technieklokaal. Het is een luxe om hier te mogen werken.