Talenten, Ondernemers

Talenten, Ondernemers, Kansen voor aanpakkers, daar maken we ruimte voor!

 

Wat kunnen kinderen ons verbazen, wat hebben ze vaak bijzondere ideeën.

In de lessen Techniek zagen we al snel kansen om kinderen uit te dagen en om ruimte te maken voor hun eigen ideeën. Door de opdrachten goed te kiezen en kinderen vervolgens goed na te laten denken over hun ontwerpen en oplossingen gingen we van knutselen en leuke proefjes doen naar echt onderwijs.

Niet alleen de vlot lerende kinderen genoten hier van, maar alle kinderen kregen door deze werkvorm zelfwaardering en zelfvertrouwen. En velen bleken talenten te bezitten die zij en wij niet kenden.

Techniek werd al snel Wetenschap en Techniek. Denken en onderzoeken bleek leerlingen en leerkrachten te boeien.

 

Kinderen werden hierdoor ook zelfstandiger in  hun aanpak, wilden zelf meer uitproberen en onderzoeken en bouwden 'spelenderwijs' diverse vaardigheden met materialen en gereedschappen op. Niet alleen de kinderen uit de bovenbouw, nee alle kinderen vanaf groep 1.

Toen we hoorden van het onderzoek "Talentenkracht", dat de universiteiten doen naar het denken van jonge kinderen en de kansen voor scholen om talent op te sporen en vast te houden, wilden we daar graag aan mee werken.

U heeft er al veel over kunnen lezen.

 

We hebben ook al een aantal jaren meegedaan in het Onderwijs Netwerk Ondernemen. Allerlei aspecten van Ondernemen maken al deel uit van de werkvormen die we bij Wetenschap en Techniek gebruiken. Minimaal tweejaarlijks pakken we een project op waarin we, zo mogelijk schoolbreed, kinderen met een echt bedrijfje laten werken.

Contact met beroepsbeoefenaren en bedrijven zijn daar onderdeel van door excursies en gastlessen.

Een aantal voorbeelden:

Voor kerstmis maakten groep 3, 4, 5 en 6 zelf kerstversieringen (Technische activiteit), die aan klanten werden verkocht. De kinderen hebben zelf marktonderzoek gedaan (wat vinden de klanten leuk?). Na een goede verkoop is er voldoende winst gemaakt om gereedschappen en een machine aan te schaffen voor de kleuterwerkplaats.

Groep 1/2 werkt regelmatig over een thema waarbij een lokaal bedrijf wordt bezocht.

Thema bloemen: Bezoek aan de bloemenwinkel.

Thema eten: Bezoek aan de supermarkt.

 

Leuk en waardevol onderwijs waarin talenten van leerlingen en leerkrachten tot bloei komen. We gaan er beslist mee door.