CBS BETROUWEN

de Christelijke basisschool in Bakkeveen

Wij nodigen nieuwe ouders natuurlijk ook hartelijk uit om zelf te komen kijken op CBS Betrouwen. Wij zijn trots op onze school en laten u en uw kind(-eren) daarom graag zien hoe onze mooie school er uit ziet en vertellen u meer over hoe wij werken en hoe we met elkaar omgaan op CBS Betrouwen! Voel u welkom!

Fides

Sociale Vaardigheden/ Sociaal Emotionele Ontwikkeling is iets wat alle dagen en ieder moment een rol speelt. Wij werken op school met Fides (vertrouwen). Fides is niet een methode maar een werkwijze die op elk moment van de dag ingezet kan worden. We spreken met z’n allen dezelfde (Fides-)taal, leerlingen, leerkrachten en ouders.Lees meer

Techniek & Wetenschap

Wetenschap, Techniek, Ondernemen op de basisschool. Dat wekt wel verbazing. Als we spreken over wetenschappertjes uit groep 1 en 2, dan wordt er soms wel even gelachen.

Leerlingzorg

Onze school streeft naar maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor elk kind. Wij bieden alle kinderen op professioneel verantwoorde wijze onderwijs. Kinderen met leer- en/of gedragsproblemen proberen we een veilig dak te bieden. Dit geldt ook voor kinderen die meer kunnen.


Lees meer

Wat leerlingen zeggen

"Hallo, ik vind het leuk op deze school. De juffen zijn grappig en als we eten gaan ze voorlezen. Ik vind taalmaker leuk en spelling vind ik ook leuk."

Leerling uit groep 5

Voorstelling "Het Ding"

We zijn naar De Skâns in Gorredijk geweest om de voorstelling "Het Ding" te zien. Het ging over meneer Theremin die wetenschapper, uitvinder én spion was. Het was heel grappig dat er maar 1 acteur was die speelde met personen die op film waren te zien. Soms liep de acteur zo de film in. Of hij kreeg een kopje koffie van iemand die in de film zat. Het was erg grappig allemaal en ook heel knap!