CBS Betrouwen Bakkeveen

Er is meer tussen lezen en schrijven en dat maakt ons bijzonder

Onze school is een basisschool voor christelijk basisonderwijs in Bakkeveen. De school bestaat sinds 1977. 

In een warme, sociaal rijke en respectvolle omgeving volgen en ondersteunen we de kinderen in hun ontwikkeling. We proberen daarbij de juiste balans te vinden tussen bescherming en zelfstandigheid. 

Natuurlijk is ook bij ons op school alle aandacht voor rekenen, spelling, (begrijpend) lezen en al die andere onderdelen die je op elke school in Nederland terug vindt. Maar omdat de talenten van kinderen vaak veel verder reiken dan cognitieve vaardigheden geven we ook veel aandacht aan die talenten. Zo is er op onze school een schoolorkest, staat het vak schaken op het rooster en bieden we allerlei creatieve vaardigheden aan tijdens onze zogenaamde Creatieve Keuzemiddagen. Vandaar dat we bij ons op school zeggen dat er meer is tussen lezen en schrijven, en dát maakt ons bijzonder!